Navigation:  Pliki >

Zmiana użytkownika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň Zmiana Użytkownika

IKONA                klodka

SKRÓT                Ctrl + H

 

Zmiana użytkownika bez konieczności wyłączania programu.

 

Po uaktywnieniu opcji, program pozamyka wszystkie uruchomione opcje, a następnie wyświetli okno do wprowadzenie nazwy użytkownika oraz jego hasła.

 

KontrolaUprawnien