Navigation:  Budżet >

Zmiana planu Zadań Budżetowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Zmiana Planu Zadań Budżetowych

IKONA                KartkaPlusy

Opcja przeznaczona do wprowadzania / przeglądania / drukowania zmian w Planie Zadań Budżetowych.

 

ZmianzPlanuZadBu

 

Ikony w opcji

 

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

kartoteka lub Insert

Nowa pozycja.

kartotekaOlowek lub Enter

Poprawa rekordu.

DatyZakres        Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać wyświetlone dane.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport

 


 BANERzobacz

Zadania Budżetowe

Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn