Navigation:  Budżet >

Zmiana Planu Budżetu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Zmiana Planu BUDŻETU

IKONA                KartkaPlusy

Opcja przeznaczona do przeglądania / drukowania wprowadzonych w opcji Zmiana Planu Budżetu uchwalonych zmian, zarówno w planie Wydatków jak i Dochodów.

 

ZmianaPlBudPrzeg

 

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

kartotekaBlyskawica lub F8                Kartoteka bieżącego konta

kartkaLupa                        Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport

rozdzka                        Import Planu z innej Firmy Budżetowej        

DatyZakres        Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać wyświetlone dane.

blyskawica1 lub F9                Obliczanie danych wg zaznaczonego okresu.

 


 BANERzobacz

Rejestrowanie Zmian Planu Budżetu

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn