Navigation:  Budżet >

Zbiorcze Zestawienie Obrotów - Cały Budżet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Zbiorcze zestawienie obrotów - Cały Budżet

 

 

 

Opcja służy do przeglądu oraz drukowania raportów na podstawie wprowadzonych w module Budżet informacji.

ZbiorczeZestObrotowCalyB

 

Bazę obrotów budżetowych możemy poddać dowolnemu filtrowaniu oraz grupowaniu. Do dyspozycji mamy Ikony do obsługi Baz Danych oraz filtry umieszczone w górnej części okna.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

DochWydat        wybieramy stronę Planu Zadań Budżetowych

DatyZakres        Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać wyświetlone dane.

drukarka1 lub F5                Wydruk        Planu według projektu FastReport

RB28                Wydruk sprawozdania budżetowego RB-28 według projektu FastReport.

Oblicz lub F9        klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.


 BANERzobacz

Plan Plan Budżetu - Dochody

Zadania Budżetowe

Zmiana Planu Zadań Budżetowych

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn