Navigation:  Wydruki >

Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"

 

 

Opcja grupuje i przedstawia w formie tabeli rodzaje kosztów dla wybranego miejsca jego powstawania. W menu okna zaznaczamy zakres dat. Wskazujemy również, z których danych program ma pobierać informacje: ze zbiorów głównych - czyli zaksięgowanych, czy ze zbiorów bieżących - czyli zaksięgowanych oraz tych które znajdują się w paczkach roboczych. Następnie klikamy ikonę blyskawica1 lub naciskamy klawisz F9.

 

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela w układzie:

 

ZbiorczaKartwedlug5

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

kalendzarzZegar lub F7        - Zakres dat

drukarka1 lub F5        - Wydruk według projektu FastReport.

blyskawica1 lub F9        - generuje tabelę od konta które wprowadzimy. Może to być syntetyka lub dowolnie rozbudowana analityka.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn