Navigation:  Budżet >

Zapisy budżetowe - zaangażowanie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Zapisy Budżetowe - zaangażowanie

 

 

 

Opcja służy do przeglądu oraz drukowania raportów na podstawie wprowadzonych w module Budżet informacji.

ZapisyBudzetoweZaang

 

Bazę obrotów budżetowych możemy poddać dowolnemu filtrowaniu oraz grupowaniu. Do dyspozycji mamy Ikony do obsługi Baz Danych oraz filtry umieszczone w górnej części okna. W bloku obok tabeli znajdują się gotowe modele grupowania.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

DatyZakres        Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać wyświetlone dane.

Oblicz lub F9        klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport


 BANERzobacz

Plan Plan Budżetu - Dochody

Zadania Budżetowe

Zmiana Planu Zadań Budżetowych

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn