Navigation:  Obroty >

Zamknięcie miesiąca

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Zamknięcie  Miesiąca

 

ZamknMiesiaca

W lewej części okna znajduje się lista miesięcy. Znak fajka1 oznacza, że miesiąc został już zamknięty. Aby kontynuować, klikamy klocek Wykonaj, a po potwierdzeniu program zacznie aktualizację dziennika i sald.

Należy pamiętać, że po zamknięciu miesiąca nie będzie już można nic do niego doksięgować. Dlatego przed wykonaniem tej opcji, należy się upewnić, czy zostały zaksięgowane i zaktualizowane wszystkie dokumenty, a także czy wykonano wszystkie niezbędne kopie.

Podczas zamykania, program ustala liczbę dziennika, dla każdego zaksięgowanego dokumentu, aktualizuje salda, a następnie wyświetla komunikat, że dany miesiąc został zamknięty.

 

koloRatunkowePrzed wykonaniem zamknięcia miesiąca powinniśmy skopiować dane, aby w razie potrzeby cofnąć się do nich, jeśli konieczne będzie zaksięgowanie zapomnianego dokumentu.