Navigation:  Budżet >

Zadania budżetowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Zadania Budżetowe

IKONA                ksiazkaOtwarta

SKRÓT         Ctrl + D

Opcja ta jest słownikiem Zadań budżetowych.  Wprowadzanie danych rozpoczynamy kartoteka lub Insert.

 

Zadania Budzetowe

 

Po wprowadzeniu Zadań w oknie pojawi się tabela z danymi:

 

PlanWgZadan

Ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

kartoteka lub Insert

Nowa pozycja.

kartotekaOlowek lub Enter

Poprawa rekordu.

 

kartkaLupa

Wyświetlenie linii opisowej dla bieżącego rekordu.

Status

Ustawianie wyświetlania Listy Planów Budżetowych. Filtr możemy ustawić wg planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

 

 

 


 BANERzobacz

Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn