Navigation:  Kasa-Bank >

Wyszukiwanie zapisów w Raportach Kasowych i Wyciągach Bankowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Kasa-Bank  Ň  Wyszukiwanie Zapisów w Raportach Kasowych i bankowych

 

 

W oknie dostępne są 3 zakładki. Pierwsza służy do wyszukiwania rekordu według danych podstawowych kontrahenta: nazwy, adresu, NIPu. Jednorazowo można skorzystać z dowolnego pola, kilku lub nawet wszystkich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo możemy wybrać miejsce położenia wybranej przez nas frazy.

 

WyszukiwanieKontrahenta3

 

Druga Zakładka zawiera pola umożliwiające zaawansowane wyszukiwanie, dowolnego ciągu znaków w dowolnym polu w dowolnym miejscu.

 

WyszukiwanieKontrahenta1KasaBank

 

 

Trzecia Zakładka to wyszukiwanie według następujących szczegółów.

 

WyszukiwanieKontrahenta2KasaBank

 

Po podaniu warunków wyszukiwania w jednej z trzech zakładek, klikamy Wyszukaj. Na ekranie wyświetlona zostanie lista rekordów, spełniających nasze kryteria.

 

KasaBankWyszukrekordu

 

 

Jeśli chcemy rozpocząć nowe wyszukiwania klikamy strzalkaNiebieska1.

Aby wyświetlić bieżący rekord jako listę pól na ekranie należy wybrać Rekord.

 

WyszukiwanieKontrahenta4

 

BANERzobacz

Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont