Navigation:  Wygląd programu FK > Informacje ogólne >

Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do wyszukiwania kontrahenta z aktualnej grupy służy ikona lupaDziwna lub kombinacja klawiszy Shift +F4.

 

 

 

W oknie dostępne są 3 zakładki. Pierwsza służy do wyszukiwania rekordu według danych podstawowych kontrahenta: nazwy, adresu, NIPu. Jednorazowo można skorzystać z dowolnego pola, kilku lub nawet wszystkich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo możemy wybrać miejsce położenia wybranej przez nas frazy.

 

WyszukiwanieKontrahenta3

 

Druga Zakładka zawiera pola umożliwiające zaawansowane wyszukiwanie, w większej ilości pól.

 

WyszukiwanieKontrahenta1

 

Trzecia Zakładka to wyszukiwanie według większej ilości szczegółów.

 

 

Po podaniu warunków wyszukiwania w jednej z trzech zakładek, klikamy Wyszukaj. Na ekranie wyświetlona zostanie lista rekordów, spełniających nasze kryteria.

 

WyszukiwanieKontrahenta

 

Po odnalezieniu kontrahenta klikamy strzalkaZielonaLewo, by wybrać rekord do okna, z którego rozpoczęliśmy poszukiwania.

Jeśli chcemy rozpocząć nowe wyszukiwania klikamy strzalkaNiebieska1.

Aby wyświetlić bieżący rekord jako listę pól na ekranie należy wybrać Rekord.

 

WyszukiwanieKontrahenta4

 

BANERzobacz

Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont