Navigation:  Słowniki > Konta Analityczne >

Wyszukiwanie konta analitycznego za pomocą kreatora

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Konta Analityczne

IKONA                gwiazda

SKRÓT         Ctrl + K


MENU IKON Ň lupaDziwna lub Shift + F4

 

 

Opcja służy do wyszukiwania kontrahenta, w przypadku gdy posiadamy tylko szczątkowe dane na jego temat. Pierwsza zakładka zawiera podstawowe dane. Możemy w dowolnym polu wpisać wyszukiwaną frazę.

 

WyszukiwanieKontrZaawans

 

Obok pól, znajduje się przełącznik pozwalający na różne sposoby wyszukiwania. "Początkowe znaki" - to informacja dla komputera, żeby rozpoczął poszukiwania od pierwszego znaku w polu. "Końcowe znaki" - umożliwia poszukiwania od ostatnich znaków  polu. Dowolne położenie, szuka ciągłości znaków bez względu na występowanie.

Aby ułatwić wyszukiwanie, program nie bierze pod uwagę, czy podajemy małe czy duże litery.

 

W drugiej zakładce, mamy możliwość zaawansowanego wyszukiwania. Wpisujemy frazę w polu i możemy pod jej kontem przeszukać bazę w wielu kolumnach programu.

 

WyszukiwanieKontrZaawans1

 

Zakładka 3 to szczegółowe wyszukiwanie według kilku pól, w których możemy skorzystać z podręcznych słowników. (3kropki, AltF4)

Na przykład:

 

WyszukiwanieKontrZaawans2