Navigation:  »No topics above this level«

Wygląd programu FK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ikonaFK

 

wygladFK

 

Opcje programu możemy uaktywniać z Menu Głównego, z Menu Ikon lub korzystająć ze skrótów klawiaturowych (niektóre).

 

Menu główne składa się z kilku opcji. Każda z nich posiada swoje własne menu, wyświetlane po wybraniu odpowiedniej opcji głównej. Jednorazowo na ekranie przedstawiona jest tylko jedna lista. Na przedstawionym wyżej zdjęciu ekranu powklejano większość dostępnych Menu.

W instrukcji wszystkie opcje opisano w kolejności ich występowania w programie.