Navigation:  Wygląd programu FK >

Co, gdzie...   na ekranie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Menu Główne

Menu Główne zawiera pogrupowane tematycznie wszystkie, główne opcje. Każda z nich posiada swoje własne rozwijane menu, po którym możemy poruszać się strzałkami (i uruchamiać kolejne funkcje klawiszem Enter), myszką lub stosować skróty klawiaturowe. Wiele opcji posiada symbole, które służą do jej uruchamiania, także z innych miejsc w programie. Z lewej strony jest to ikonka, natomiast z prawej, symbol kombinacji klawiszy.

Menu Główne możemy uaktywnić myszką lub klikając klawisz F10.

 

Menu Główne Ikon

Aby praca z programem była szybsza i łatwiejsza, na pasku tym umieszczone zostały ikony, które uruchamiają odpowiednie moduły, najczęściej wybierane przez użytkowników. Rysunki podzielone zostały na grupy. Każdą z nich możemy przenieść w dowolne miejsce na ekranie. Aby to zrobić należy, “chwycić” myszką kropki 1kropki znajdujące się przed pierwszą ikoną z grupy i nie puszczając klawisza myszki przenieść je w dowolne miejsce ekranu (i zwolnić przycisk).

W całym programie ikony te mają takie samo znaczenie i służą do otwierania tych samych okien. Część z nich posiada również klucz (kombinacja klawiszy), dzięki któremu możemy uruchamiać opcje bez myszki, wykorzystując klawiaturę. Skróty te podane są przy danej opcji w Menu Głównym. Każda grupa z paska ikon może występować w dwóch formach: zadokowanej lub pływającej, w zależności od tego, w którym miejscu na ekranie się znajduje.

 

wygladProgramu1

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziałach O PROGRAMIE - IKONY: Główne Menu Ikon, Ikony do obsługi Baz Danych, Pozostałe Ikony.

Widoczność (lub nie) pasków ikon w oknie programu ustalamy w opcji WIDOK, poprzez kliknięcie wybranej grupy, lub naciśnięcie klawisza space (gdy jest podświetlona kursorem).

Okno Podstawowe

Jest to makieta z danymi, która wywołana została jako pierwsza. Większość opcji zezwala na uruchamianie dodatkowych okien, których informacje mogą okazać się potrzebne podczas pracy z oknem podstawowym. Otwieramy je z Menu Głównego, korzystając z kluczy danej opcji lub, co jest najprostsze, klikając odpowiedni znaczek na pasku ikon.

Okno Dodatkowe

Jest to opcja, wywołana jako pomocnicza, po wcześniejszym wybraniu innej. Po otworzeniu kilku okien, najlepiej poukładać je tak, aby widzieć nagłówki wszystkich i mieć łatwy dostęp do każdego z nich. Segregowanie makiet ułatwiają funkcje dostępne w opcji: Okna.

Ikony do obsługi Baz Danych

Ta grupa zawiera ikony obsługujące naszą bazę. Przy ich pomocy możemy tworzyć nowe rekordy, kasować lub przeglądać już zapisane, przewijać listę w tył, w przód, wyszukiwać konkretne pozycje pojedynczo lub poprzez filtrowanie... itd. Dokładny opis działania poszczególnych znaczków znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych.

Paski przewijania

Ciemniejszy klocek (suwak) wskazuje położenie kursora. Jeżeli będziemy przesuwać się po ekranie do rekordów położonych wyżej lub niżej, wtedy wskaźnik w pionowym pasku będzie poruszał się odpowiednio w górę lub w dół. Gdy baza danych jest bardzo duża, klocek przesuwa się nieznacznie, ponieważ inna jest skala (długość paska jest taka sama, rozmiar bazy większy). Jeśli poruszamy się pomiędzy polami w jednym rekordzie, wtedy przesuwać się będzie klocek na dolnym pasku stanu.

Różnice w wielkości suwaków zależą od ilość: rekordów (w pasku pionowym) oraz kolumn (w pasku poziomym). Im mniejsza liczba, tym większy klocek.

pasekPoziomy

pasekPionowy