Navigation:  »No topics above this level«

Wydruki

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

wydrukiFK

 

W opcji Wydruki znajdziemy :

Dokumenty księgowe

Kartoteki kont

Obroty i Salda

Obroty i Salda na dzień

Tabela bieżących Obrotów i Sald

Dziennik operacji księgowych

Dziennik według Dokumentów

Kartoteka Konta wg wzorca

Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"

Rozdzielnik kosztów

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Raporty - Sprawozdania

Projekt Fast Report