Navigation:  Budżet >

Wydatki strukturalne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Stan Planu Budżetu na dzień

 

 

 

wydatkiStrukturalneSlownik

Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony kartoteka lub plusPN, na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

 

Słownik ten jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych.

 

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć kartotekaOlowek.

 

 

Słownik ten wykorzystywany jest do tworzenia listy wydatków strukturalnych. Korzystamy z niego podczas rejestrowania zdarzeń.

 

 

Ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

 BANERzobacz

Kody Operacji Księgowych

 

Pożyteczne informacje

Grupowanie Kolumn