Navigation:  Słowniki >

Wskaźniki finansowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Wskaźniki finansowe

 

 

Jest to biblioteka wskaźników, które mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji podatkowych - skala podatkowa.

 

wskazniki

 

 

Słownik podzielony został na trzy części, umieszczone na kolejnych zakładkach:

1.        Roczne (LKM lub Alt + 1) - przedziały podatkowe, koszty zwykłe, podwyższone, ulga podatkowa, koszty oraz podatek do umów zleceń.

2.        Miesięczne (LKM lub Alt + 2) - składki ZUS podatnika (patrz okno wyżej).

3.        Okresowe (Od daty) (LKM lub Alt + 3) - Zasiłki ZUS, Składki  ZUS, granice składek, najniższą krajową.

 

wskazowki

Każdy zmieniony ustawowo wskaźnik, należy dopisać do istniejącej listy, aby kolejne deklaracje mogły być wypełniane prawidłowo.

Koszty uzyskania oraz ulga podawane są w wysokości za jeden miesiąc, lecz znajdują się na zakładce "Roczne", ponieważ podlegają zmianie co roku.

 

Ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

kartoteka lub Insert

Nowa pozycja.

kartotekaOlowek lub Enter

Poprawa rekordu.

 

 

 BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn