Navigation:  Funkcje >

Użytkownicy systemu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Użytkownicy systemu

IKONA - chlopki

 

 

Opcja Użytkownicy Systemu powstała dla ochrony danych zawartych w programie, zarówno przed ingerencją osób niekompetentnych jak i też nieupoważnionych do pracy z systemem. Pamiętajmy, stosowanie haseł w programie jest zabezpieczeniem przed nieuczciwością lub niewiedzą osób trzecich. Administrator systemu, czyli osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz zarządzanie danymi zawartymi w programie, powinna zdefiniować w tej opcji wszystkich operatorów, uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z nich należy zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji programu.

 

Okno składa się z trzech bloków:

a - Wybór operacji

         Przy wyborze - Użytkownicy

         b - Lista Użytkowników zarejestrowanych w systemie

         c - Efektywne uprawnienia (bieżącego z okna A) użytkownika

 

Wybór operacji - Grupy Uprawnienia

 Wybór operacji - Historia logowań

 

 

 

Lista Użytkowników zarejestrowanych w systemie

Przy wprowadzaniu nowej pozycji podajemy: kod, nazwę (np. Marysia, Kadry, Młody), Nazwisko operatora (np. Kowalska, Kasa) i 2 razy hasło, aby zweryfikować poprawność jego pisowni.

 

BANERuwaga

Przy podawaniu hasła program uwzględnia wielkość stosowanych znaków.

UzytkownicySystemu

Ikony dostępne w bloku

kartkaLupa1 Podgląd Raportu.

drukarka Wydruk

kartoteka lub Insert        Nowy użytkownik

kartotekaOlowek lub Enter        Edycja rekordu

fajki                        Indywidualne opcje uzytkownika

Uzytkownicyindywidual

kartkaLupa                Podgląd zarejestrowanych uwag

drukarka1 lub F5        Wydruk według projektu FastReport.

kartoteki        Grupy uprawnień do których należy użytkownik. Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie w bloku c listy na przykład takiej.

Uzytkownicygrupy

iZnak        Po kliknięciu, w bloku c pojawi się lista Efektywnych uprawnień użytkownika.

drzewoNiebieskie Zasoby                Po kliknięciu, w bloku c pojawi się lista zasobów do których dostęp posiada bieżący Użytkownik.

 

arrowBluUpSmall

 

Efektywne uprawnienia użytkownika (bieżącego z okna b), przy ustawieniu w bloku a (wybór opocji_ - Użytkownicy

arrowBluUpSmall

W bloku C możemy mieć 3 rodzaje informacji. Są one zależne od wyboru dokonanego w bloku B.

UzytkownicyUprawnienia

iZnak  W oknie znajduje się schemat opcji programu. Każda pozycja posiada pole, w którym może być zaznaczony dostęp do opcji znakiem fajka1

Każdy z użytkowników, przejmuje dostęp do opcji, które są przypisane grupie do której należy.

Menu Ikon

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli.

drukarka        Wydruk tabeli.

drzewoRozwin        Rozwiń strukturę

drzewoZwin        Zwiń strukturę

GM  FK  KP  ST  KE        - wyświetlanie opcji różnych programów do zarządzania firmy TGsoft, gospodarka-magazynowa, finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, Księga Przychodów i Rozchodów.

arrowBluUpSmall

 

Wybór operacji

 

Grupy - Uprawnienia

 

Przypisywanie użytkowników do grup oraz nadawanie im uprawnień

 

UzytkownicyUprawnienia1

 

strzalkaNiebieskaLewostrzalkaNiebieskaDwieLewostrzalkaNiebieskaPrawostrzalkaNiebieskaDwie - strzałki służą do przenoszenia użytkowników pomiędzy listą użytkowników a konkretną grupą.

strzalkaNiebieskaLewostrzalkaNiebieskaPrawo        Przenoszenie bieżącego użytkownika strzalkaNiebieskaDwieLewostrzalkaNiebieskaDwie Przenoszenie wszystkich użytkowników.

 

UzytkownicyGrupyUprawnienia

Menu Ikon

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli.

drukarka        Wydruk tabeli.

drzewoRozwin        Rozwiń strukturę

drzewoZwin        Zwiń strukturę

 

Dostęp do opcji zaznaczamy klawiszem space lub kliknięciem LPM. Jeśli użytkownik ma posiadać kontrolę nad większością opcji wtedy najlepiej kliknąć ikonkę, zaznaczającą wszystkie pola kartkaNiebieska, a później ewentualnie niektóre odznaczyć (LPM lub space). Ikona kartkaZielona odznacza dostęp do wszystkich opcji.

 

Oprócz nazw wszystkich opcji programu, schemat drzewka zawiera również inne gałęzie. Każda z nich dotyczy funkcji, której nieprawidłowe użycie może spowodować zafałszowanie wyników lub utratę części danych. Niektóre natomiast mogą zostać zablokowane do odczytu dla części operatorów.

arrowBluUpSmall

Historia Logowań

UzytkownicyLogowanie

 

Menu Ikon

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli.

drukarka        Wydruk tabeli.

blyskawica1 lub F9        Wyświetl dane z zaznaczonego okresu

drukarka1 lub F5        Wydruk według projektu FastReport.

 

arrowBluUpSmall