Navigation:  Rozrachunki >

Tabela rozrachunków wszystkich kont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň ROZRACHUNKI  Ň  Tabela rozrachunków wszystkich kont

 

 

 

Po ustawieniu parametrów w nagłówku okna klikamy ikonę Oblicz lub naciskamy klawisz F9. W oknie wyświetlona zostanie odpowiednia tabela z danymi rozrachunkowymi.

 

rozrachunkiTabele

 

 

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przykładzie pogrupowano tabelę według kont.