Navigation:  Słowniki >

Tabela odsetkowa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Tabela odsetkowa

 

 

 

 

Tabela odsetkowa jest kolejnym słownikiem, który uaktualniamy na bieżąco. Za każdym razem, gdy odsetki zostaną ustawowo zmienione, musimy założyć kolejną pozycję.

Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony kartoteka lub plusPN, na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

Słownik ten jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych.

 

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć kartotekaOlowek.

 

wskazowki

Pamiętajmy, nie poprawiamy istniejących pozycji, tylko dopisujemy nowe.

Dlaczego?

Ponieważ może okazać się, że część nieterminowo uregulowanych płatności przekracza okres ostatniej zmiany stóp procentowych. W takim wypadku naliczanie odsetek do tej transakcji byłoby zawyżone lub zaniżone i na pewno nieprawidłowe.

 

BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych