Navigation:  Wydruki >

Tabela bieżących obrotów i sald

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Tabela bieżących Obrotów i Sald

 

 

TabelBiezacyObriSald

 

Tabela Obrotów bieżących i Sald automatycznie pogrupowana jest według kont syntetycznych. W Menu okna dostępny jest filtr w którym możemy przełączać zakres danych według Sald większych od zera lub dla kont Rozrachunkowo-Księgowych. Drugi filtr pozwala na wyświetlenie bądź ukrycie struktury konta.

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

narzedzia1                - Ustawienie filtra, pozwala na wyświetlenie obrotów tylko tych, kont których saldo większe jest od 0.

blyskawica1                - generuje dane na podstawie wybranych ustawień.

 


 BANERzobacz

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn