A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- [ -

[PICTURE BANERzobacz.bmp]

- A -

Administrator systemu

Adres do deklaracji VAT 7

Adres do korespondencji

Adres siedziby

Adres zamieszkania

Alt+F4

arkusz

Arkusz Kalkulacyjny

ASumX

- B -

Background

bank

baza danych

BEHAVIORS

BUFOR

- C -

Cała strona

CARDS

Ctrl + A

Skróty klawiaturowe
Zapis/Odczyt z Archiwum

Ctrl + B

Ctrl + D

Ctrl + F

Ctrl + F2

Ctrl + G

Ctrl + H

Ctrl + K

Ctrl + L

Ctrl + O

Ctrl + P

Ctrl + R

Ctrl + S

Ctrl + T

Ctrl + U

Skróty klawiaturowe
Urzędy Skarbowe

Ctrl + X

- D -

Dane Firmy

Funkcje
Dane Firmy

Dane identyfikacyjne

Dane podstawowe

Formularze ZUS

Księgowany rok

Termin składania deklaracji ZUS

Data i Czas

Date

Definicja projektu

Definicje Sprawozdań

Słowniki
Definicje Sprawozdań

Dekrety

Dekrety do FK

Katalog z danymi FK

Dni Robocze Zakładu

Dodaj stronę

Dodatek stażowy

Funkcje w formułach obliczeniowych - staz

Maksymalny procent

Przyrost dodatku (%)

Przyrost lat

DOKUMENTY MAGAZYNOWE

Domyślne ustawienia

Dopasuj do Strony

Dopasuj kolumnę

Dopasuj wszystkie kolumny

Dopuszczać Ujemne składniki podczas obliczeń?

Drukuj

- E -

Edycja strony

Eksport danych do Excel'a

Eksport danych do HTML

Export

- F -

F12

FAKTURA VAT

FAST REPORT

Ikony do obsługi baz danych
Definicje Sprawozdań

filtr

filtrowanie danych

Firma - Osoba Fizyczna

Fit to Page

Float

formatowanie

FORMATTING

Function rSumKw

Funkcja

Funkcje

Funkcje w Formułach obliczeniowych - parametry

Funkcje w Formułach obliczeniowych - podatek

- G -

GO

Grupowanie Kolumn

Grupowanie rekordów

Grupuj według tej kolumny

- I -

Idź Do

Ikony z pasków nawigacyjnych

Ilość dni roboczych

Dni Robocze Zakładu

Funkcje w formułach obliczeniowych - DniRob

IMPORT / REJESTROWANIE DOKUMENTÓW PW Z PORODUKCJI

INNE DANE

Inne parametry konfiguracyjne

Integer

- J -

Jednostki

- K -

kalkulator

Pozostałe Ikony
Główne Menu Ikon

KARTOTEKI MATERIAŁOWE TABELE

kasa

kasowanie pozycji

Kasowanie zbiorów indeksowych

Kasuj grupowanie

Konfiguracja kolumn

Kontrahenci

Główne Menu Ikon
Słowniki

Koszty uzyskania

Koszty uzyskania podwyższone

procent kosztów uzyskania

Ulga podatkowa.

Księgowanie wpływów i wydatków

- L -

LISTA ZAMÓWIEŃ OD ODBIORCÓW

Listy

LKM

Ładuj wszystkie rekordy

- M -

MAGAZYNY / TOWARY

margines

Marginesy

Miejscowości

myszka

- N -

nagłówek

Najniższa krajowa

NARZĘDZIA

nowa pozycja

Numeracja stron

- O -

obsługa programu

Od czego zacząć?

odczytaj z archiwum

okno dialogowe

okno edycyjne

OPIS raportu

Opłata za przepakowywanie

Ostatni kod obliczanego składnika

otwieranie raportu

Otwórz

Otwórz plik z archiwum

Otwórz wydruk w oknie podglądu

- P -

PARAGON

Parametr

Parametry systemu

Funkcje
Parametry Systemu

Pasek grupowania

pasek narzędziowy

Paski narzędziowe

Pełny ekran

PKM

Typowe konwencje
Ikony do obsługi baz danych

Pływający

Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?

Podgląd Raportu

PoleBazy

Powiększalnik

Pracownicy

Prefix

Ikony do obsługi baz danych
Podgląd Raportu

PREVIEW

programy TGSOFT

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

- R -

Rachunek podstawowy (domyślny)

raporty

bankowe

kasowe

Rejestracja programu

REJESTROWANIE ZAMÓWIENIA OD KLIENTA (REZERWACJA )

REJSTRY SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU

rekord

Result

ROBOCZE DOKUMENTY MAGAZYNOWE

ROZLICZANIE TRANSAKCJI

rozrachunki

Rozwiń szczegóły (grup)

- S -

SCALING

Show empty pages

Składki ZUS

Składniki czynszu

Skróty Klawiaturowe

SKRYPT

Słowniki

słowo klucz AND

słowo klucz NOT AND

słowo klucz NOT OR

słowo klucz OR

sortowanie

Sortuj malejąco

Sortuj rosnąco

stanowiska kasowe

Stawki podatkowe

stopka

Ikony do obsługi baz danych
Podgląd Raportu

Stopka grupy

stosowanie haseł

String

STYLES

Sumuj tylko zaznaczone rekordy

Szablony

Szukaj

Szybkie filtrowanie wg kolumn

ścieżka dostępu do programu FK

- T -

Tabele odsetkowe

Tło

toolbar

toolbars

TOOLS

Tryb auto-podgląd

tworzenie raportów

Tytuł raportu

- U -

układ kolumn

układanie rekordów

Ulice

Urzędy Skarbowe

Słowniki
Urzędy Skarbowe

USŁUGI

ustawienia bazy

Usuń sortowanie

Usuń stronę

Usuń szczegóły (grup)

Usuń tą kolumnę

Użytkownicy systemu

Funkcje
Użytkownicy systemu

- V -

VIEW

- W -

wartość

WIDOK

wpłata

wstaw

wydruk

Wydruk Raportu

wypłata

Wyrównaj kolumny

Wyszukiwanie rekordu przy pomocy kreatora

- X -

XLS

- Z -

Zaawansowane ustawienia widoku tabeli

Zadokowany

Zakładanie Firmy lub Firm

Zakładki

ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW

zamykanie raportu

zapis odczyt z archiwum

składniki tymczasowe

stałe

zapisywanie raportu

Zapisz

Zapisz Dane do Archiwum

zapisz do archiwum

Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS

Zapisz układ kolumn tabeli

Zasiłki ZUS

Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki

ZASOBY KONTRAHENTA

zaznacz wszystko

Zaznaczanie rekordów

ZLECENIA PRODUKCYJNE

Zmiana Firmy lub Roku obrachunkowego