O systemi Sz@rk ERP
O programach ogólnie
Typowe konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i Obsługa okien
IKONY
Ikony do obsługi baz danych
Grupowanie Kolumn
Podgląd Raportu
Pozostałe Ikony
Start
Wygląd programu FK
Informacje ogólne
Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont
Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów
Co, gdzie...   na ekranie
Główne Menu Ikon
Skróty klawiaturowe
Rozpoczęcie pracy
Pliki
Zapis/Odczyt z Archiwum
Otwórz wydruk w oknie podglądu
Kalkulator odsetkowy
Otwieraj w trybie pełnoekranowym
Arkusz kalkulacyjny
Zakładanie Firmy lub Firm /  Zmiana Firmy lub Roku obrachunkowego
Zmiana użytkownika
Obroty
Rejestrowanie dokumentów
Wprowadzanie Danych - Księgowanie dokumentów
Księgowanie Standardowe
Ksiegowanie poprzez Rejestr Vat
Księgowanie poprzez ustalone dekrety
Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów
Plan Budżetu BO / Rejestrowanie
Zmiana Planu Budżetu / Rejestrowanie
Noty korygujące
Noty księgowe / dowody wewnętrzne
Zamknięcie miesiąca
Słowniki
Formaty kont
Plan kont
Grupy kont analitycznych
Konta Analityczne
Wyszukiwanie konta analitycznego za pomocą kreatora
Dodatkowe dane kontrahenta
Zadania CRM dla bieżacego kontrahenta
Kody operacji ksiegowych
Typy Rejestrów VAT
Szablony składników - nazwy, składniki, zawartość
Tabela odsetkowa
Urzędy Skarbowe
Słowniki CRM
Wspólnicy
Wskaźniki finansowe
Definicje Sprawozdań
Budżet
Lista planów budżetowych
Kody operacji budżetowych
Plan Budzetu - Dochody
Plan Budzetu - Wydatki
Zmiana Planu Budżetu
Stan Planu Budżetu na dzień
Wydatki strukturalne
Zadania budżetowe
Zmiana planu Zadań Budżetowych
Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień
Zapisy budżetowe
Zapisy budżetowe - zaangażowanie
Zbiorcze zestawienie obrotów
Zapisy budżetowe według kodów
Zbiorcze Zestawienie Obrotów - Cały Budżet
Wydruki
Dokumenty księgowe
Kartoteki kont
Obroty i Salda
Obroty i Salda na dzień
Tabela bieżących obrotów i sald
Dziennik operacji księgowych
Dziennik wg Dokumentów
Kartoteka Konta wg wzorca
Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"
Rozdzielnik kosztów
Raporty - Sprawozdania
Fast Report
Rejestry VAT
Rozrachunki
Rozliczanie transakcji
Korespondencja z kontrahentami
Stan rozrachunków
Noty odsetkowe
Tabela rozrachunków wszystkich kont
Kasa-Bank
Raporty Kasowe
Raporty Bankowe
Obroty finansowe na dzień
Kartoteki kont z Raportów Kasowych i Wyciągów Bankowych
Wyszukiwanie zapisów w Raportach Kasowych i Wyciągach Bankowych
Przelewy Bankowe
CRM
Funkcje
Parametry Systemu
Dane Firmy
Jednostki Firmy
Użytkownicy systemu
Definiowanie dekretów księgowych
Otwarcie nowego roku
Rekonstrukcja zbiorów
Modyfikacja struktury danych dodatkowych konrahenta
Ustawienia dla zadań i przypomnień CRM
Rejestracja programu
Projektowanie Fast Report
Widok
Okna
Pomoc

© 2010 TGSOFT