Navigation:  Słowniki >

Szablony składników - nazwy, składniki, zawartość

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Szablony składników - nazwy

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Szablony składników - składniki

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Szablony składników - zawartość

 

 

 

Opcja przeznaczona do automatycznego księgowania specyficznych raportów kasowych. Pozwala na zdefiniowanie powtarzających się zdarzeń w raportach kasowych. Moduł ten dzieli sią na:

 

Tworzenie definicji księgowań

         Szablony składników - składniki

         Szablony składników - zawartość

Księgowanie Raportów Kasowych z wykorzystaniem zdefiniowanych szablonów.

 

 

Tworzenie definicji typowych, powtarzających się wpłat rozpoczynamy od nadania nazw rodzajom wpłat /krok1/.

 

SzablonySklaNaz1

 

Przedstawiony niżej przykład zawiera propozycje zapożyczone z różnych firm.

 

SzablonySklaNaz

 

Po założeniu nazwy dla wpłaty, przystępujemy do utworzenia słownika składników /krok 2/.

 

 

Przedstawiony niżej przykład zawiera propozycje zapożyczone z różnych firm.

 

SzablonySklaNaz2

 

 

 

Teraz możemy postawić krok 3, czyli przystąpić do przypisywania składników do konkretnej nazwy operacji kasowej.

 

Z wyświetlonej listy wybieramy odpowiednia nazwę.

 

SzablonySklaZawart

Ikony do obsługi opcji z Menu Okna:

kartkaLupa1

Wydruk / Podgląd zawartości wydruku.

kartkaOlowek

Włączanie / wyłączanie edycji szablonów.

DyskietkaNieb

Zapisywanie zmian dokonanych w szablonie.

 

Okno podzielone jest na dwa bloki /Zobacz zdjęcie wyżej A i B/ . Podczas tworzenia szablonu, czyli pierwszego uruchomienia opcji w bloku A znajdują się wszystkie dostępne składniki. Blok B jest pusty. W bloku A znajdują sie te składniki, które nie zostały jeszcze wybrane do bloku B.

W bloku A mamy - kod składnika, jego nazwę oraz cenę.

W bloku B mamy - kod składnika, jego nazwę, cenę ilość, dodatkową opłatę oraz konto

 


Ikony znajdujące się pomiędzy blokami służą do konstruowania szablonu (lub jego korekty).

 

SzablonySklaZawartStrzal

Aby przenieś składnik (z listy składników ) do szablonu należy ustawić na nim kursor w bloku A, a następnie kliknąć strzalkaNiebieskaPrawo. Składnik pojawi się w szablonie w bloku B, a zniknie z listy składników z bloku A.

Jeśli  chcemy wykluczyć jakiś składnik z szablonu, postępujemy analogicznie. Ustawiamy kursor na wybranym rekordzie w bloku B i klikamy strzalkaNiebieskaLewo, by przenieść go do bloku A.

 

Podczas tworzenia szablonów możemy wykorzystać grupowe przenoszenie składników, z bloku A do B. Na początek zaznaczamy odpowiednie pozycje, pamiętając, że:

aby zaznaczać wybrane rekordy trzymamy (naciskamy i nie zwalniamy) klawisz Ctrl i klikamy myszką w te rekordy, które chcemy przenieść  do szablonu
aby zaznaczyć grupę rekordów trzymamy klawisz Shift i klikamy pierwszą pozycję z grupy rekordów do zaznaczenia, a następnie ostatnią pozycję.

Po zaznaczeniu rekordów klikamy strzalkaNiebieskaDwie, aby je przenieść do szablonu.

 

 

 

BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Zaznaczanie rekordów.