Navigation:  Budżet >

Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

Opcja przeznaczona do przeglądania / drukowania stanu Planu Budżetu.

 

StanZadanBudzet

 

Po zarejestrowaniu Zadań Budżetowych oraz ewentualnym wprowadzeniu Zmian w Planie Zadań Budżetowych, wszystkie dane są sumowane w tej opcji.

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

DochWydat        wybieramy stronę Planu Zadań Budżetowych

data        wybieramy datę, na którą ma być obliczony stan Planu Budżetu.

Oblicz lub F9        klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport


 BANERzobacz

Zadania Budżetowe

Zmiana Planu Zadań Budżetowych

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn