Navigation:  Budżet >

Stan Planu Budżetu na dzień

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Stan Planu Budżetu na dzień

Opcja przeznaczona do przeglądania / drukowania stanu Planu Budżetu.

 

StanPlanuBudzetu

 

Po zarejestrowaniu Planu Budżetu oraz ewentualnym wprowadzeniu Zmian w Planie Budżetu, wszystkie dane są sumowane w tej opcji.

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

DochWydat        wybieramy stronę Planu Budżetu.

data        wybieramy datę, na którą ma być obliczony stan Planu Budżetu.

Oblicz lub F9        klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport

 


 BANERzobacz

Plan Budżetu - Dochody

Plan Budżetu - Wydatki

Zmiany w Planie Budżetu

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn