Navigation:  Wygląd programu FK >

Skróty klawiaturowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Używane skróty klawiaturowe do otwierania opcji:

Ctrl + B

Raporty Bankowe  w opcji Kasa-Bank

Ctrl + D

Plan Budżetu - Dochody w opcji Budżet

Ctrl + F

Zmiana Firmy lub Roku Obrachunkowego - w opcji Pliki

Ctrl + H

Zmiana użytkownika - w opcji Pliki

Ctrl + K

Konta Analityczne w opcji Słowniki

Ctrl + L

Plan Kont w opcji Słowniki

Ctrl + N

Noty Korygujące w opcji Obroty

Ctrl + O

Otwórz wydruk w oknie podglądu w opcji Pliki

Ctrl + P

Rejestrowanie dokumentów w opcji Obroty

Ctrl + R

Rozliczanie Transakcji w opcji Rozrachunki

Ctrl + S

Obroty i Salda w opcji Wydruki

Ctrl + W

Plan Budżetu - Wydatki, w opcji Budżet

Ctrl + Xklawisz

Wyjście