Navigation:  Wygląd programu FK >

Rozpoczęcie pracy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Zakładanie firmy

2. Inicjowanie plików oraz danych nowej firmy

parametry systemu

dane firmy

użytkownicy systemu

kopiuj dane słownikowe z innej firmy

3. Wprowadzanie danych słownikowych

4. Definiowanie dekretów księgowych

5. Dane Budżetowe

 

Pracę z programem zaczynamy od założenia nowej firmy.

Po założeniu klikamy otworz1.

Program poinformuje

 

zakladanieNowejFirmy

 

Klikamy Tak, jeśli do opcji weszliśmy świadomie i zamierzamy utworzyć bazę danych dla nowej firmy. Po potwierdzeniu chęci utworzenia bazy danych oraz tabel, program utworzy potrzebne pliki.

arrowBluUpSmall

 

 

Następny krok to zdefiniowanie podstawowych parametrów oraz danych firmy. Na ekranie wyświetlony zostanie kreator Inicjowania nowej firmy.

Po wykonaniu wszystkich poleceń, przy ponownym otwieraniu firmy, okno to nie będzie się już pojawiać.

 

InicjowanieFirmy

arrowBluUpSmall

 

InicFirmyParametry

 Po kliknięciu Parametry lub naciśnięciu Alt + P, na ekranie wyświetlone zostanie okno z Parametrami Systemu. W polach program podpowie standardowe ustawienia. Dane wprowadzamy na dwóch zakładkach.

 

 

 

FKparametry3

 

arrowBluUpSmall

InicFirmyDaneFirmy

 

Kolejny punkt to dane dotyczące firmy. Informacje podawane w tym oknie podzielone zostały na zakładki: Dane, Grafika oraz dodatkowe okno z Jednostkami Firmy

 

DaneFirmyGrafika1

arrowBluUpSmall

InicFirmyUzytkownicy

Jeśli program obsługiwany jest przez kilka osób, wtedy każdej z nich należy nadać uprawnienia. Użytkownicy systemu powinni posiadać własny login i hasło oraz przypisane im opcje oraz funkcje programów.

 

uzytkownicySystemu

 

 

Jeśli nie podamy hasła dla użytkownika, który będzie jedynym zdefiniowanym operatorem, wtedy program przy otwieraniu tej firmy będzie pomijał okienko z pytaniem o hasło użytkownika.

 

arrowBluUpSmall

InicFirmyKopiujDane

W oknie zaznaczamy, które dane program powinien skopiować do katalogu nowotworzonej firmy.

 

zakladanieNowejFirmyKopiowDan

 

 

Należy zwrócić uwagę na komunikat w czerwonej ramce, znajdujący się w przykładzie wyżej.
Aby wyświetlić listę dostępnych firm należy kliknąć AltF4.
Jeśli firma jest pierwszą firmą, którą zakładamy, opcję tą pomijamy.

 

 

  Klikamy Wykonaj, a po zakończeniu pracy programu Zamknij.

 

Powrócimy do okna Inicjowania firmy, w którym aktywny będzie już klocek UruchomProgram.

 

arrowBluUpSmall

 

W opcji SŁOWNIKI

MenuSlowniki

ustalamy:

 

Formaty kont

Typy Rejestrów VAT

 

definiujemy:

 

konta oraz ich właściwości

Każda firma może posiadać swój plan kont i sposób księgowań, dlatego program nie narzuca konkretnych kodów ani modeli rejestrowania danych. Zamieszczone w opisie opcji przykłady, przedstawiają jedynie propozycje, na których najczęściej opiera się struktura księgowości. Dla rozwijających się firm będą one z pewnością pomocne przy tworzeniu własnych słowników.

 

Kody operacji księgowych

Tabele odsetkowe

Urzędy Skarbowe

Wspólników

Wskaźniki finansowe

 

 

W dalszej pracy z tą aplikacją z pewnością wielokrotnie będziemy dokonywać zmian w opcjach słownikowych (np.: dopisując konta lub rozszerzając struktury), tym niemniej warto na początku dokładnie przemyśleć szkielet programu.

arrowBluUpSmall

 

Następnie, aby ułatwić sobie pracę sporządzamy modele typowych dekretów w opcji FUNKCJE - Definiowanie dekretów księgowych.

 

 

 

Jeśli nasza firma jest jednostką budżetową wprowadzamy również niezbędne dane w opcji BUDŻET.

 

MenuBudzet

 

arrowBluUpSmall

 

BANERzobacz

Wygląd programu