Navigation:  Wydruki >

Rozdzielnik kosztów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Rozdzielnik Kosztów

IKONA                kartka123

 

 

Opcja ta, oprócz kwot potrzebnych do comiesięcznych przeksięgowań, oferuje nam również bogactwo analiz kręgu kosztowego, a więc wydatków naszej firmy.

Rozdzielnik kosztów generowany jest na podstawie ustawień w menu okna. Wskazujemy przedział czasowy oraz zakres danych, z których program ma pobierać informacje: ze zbiorów głównych - czyli zaksięgowanych, czy ze zbiorów bieżących - czyli zaksięgowanych oraz tych które znajdują się w paczkach roboczych.

Następnie klikamy ikonę blyskawica1 lub naciskamy klawisz F9.

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela w układzie:

 

RozdzKosztow

     

W powyższym przykładzie kilka syntetyk zostało zwiniętych (kliknięciem znaczka minus). Jeśli chcemy zwinąć lub rozwinąć wszystkie konta, wtedy posługujemy się ikoną drzewoRozwin lub drzewoZwin, (dostępne w menu Ikon Do Obsługi Baz Danych - prawy przycisk myszki w polu tabeli).

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

kalendzarzZegar lub F7        - Zakres dat

drukarka1 lub F5        - Wydruk według projektu FastReport. Mamy do dyspozycji 3 gotowe wydruki:

RozdzKosztow1

 

blyskawica1 lub F9        - generuje tabelę od konta które wprowadzimy. Może to być syntetyka lub dowolnie rozbudowana analityka.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn