Navigation:  »No topics above this level«

Rejestry VAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Rejestry VAT

 

 

rejestryVAT_FK

 

Ogólnie o rejestrach

Menu okna

Blok ustawień

Sumy zbiorcze Rejestrów VAT

 

W Rejestrach VAT znajdują się zapisy wygenerowane na podstawie zarejestrowanych oraz zaktualizowanych w opcji Obroty - Rejestrowanie Dokumentów paczek. Okna wszystkich rejestrów mają taki sam wygląd, ponieważ prowadzone są według jednakowych zasad.

 

Gromadzone dane przedstawiane są w identycznym układzie. Każda pozycja w rejestrze składa się z następujących pól:

RejestryVAT

arrowBluUpSmall

 

Menu rejestrów również jest takie samo. Opcje przeznaczone do tworzenia bądź anulowania przelewów dostępne są tylko w Rejestrze Zakupów.

 

RejestryVAT1

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

kartoteka lub Insert        - Zwykle dane potrzebne do prowadzenia rejestrów VAT księgujemy podczas rejestrowania danych w paczkach. W REJESTRACH także możemy dopisywać kolejne pozycje. Okna do ewidencjonowania pozycji VAT są takie jak w opcji Rejestrowania dokumentów w paczkach (automatyczne księgowanie przez rejestr VAT). Pola wypełniamy odpowiednimi danymi.


RejestrVatNowy

kartotekaOlowek lub Enter        - Poprawa rekordu.

kartka15                        - Grupuje i sumuje dane według poszczególnych dni wybranego okresu.

drukarka1 lub F5                - Wydruk rejestru według projektu FastReport.

kartkaLinieKolor                        - Zapisy Dokumentu księgowego dla bieżącej pozycji.

perforacja                        - Szczegóły zapisów bieżącego rejestru według stawek VAT

RejestryVAT2

 

blyskawica1 lub F9        - Generuje tabelę według wybranych ustawień.

pieniadze                - Kreator który  prowadząc użytkownika przez kolejne zakładki, umożliwia automatyczne wykonanie przelewów. Kreator w prosty sposób wygeneruje przelewy dla wszystkich, bądź dla wybranych pozycji. Zaznaczanie rekordów  należy wykonać przed uruchomieniem kreatora. Przygotowane przelewy znajdziemy w opcji Obroty - Przelewy Bankowe.

narzedzia1                - Filtrowanie danych na podstawie dostępnych parametrów:

          RejestryVATfilterek

X                - Kasowanie przelewu.

arrowBluUpSmall

Ustawienia w lewym bloku okna

RejestryVATustawieniaLewyBlok

Pozycje znajdujące się w Typach rejestru zostały zarejestrowane w w słownikach Typy Rejestrów VAT.

arrowBluUpSmall

 

Sumy zbiorcze Rejestrów VAT

ZbiorczeSumyRejVAT

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

blyskawica1 lub F9                - Generuje tabelę według wybranych ustawień.

drukarka1 lub F5                - Wydruk według projektu FastReport.

koloRatunkowe

% stawek VAT oraz ich pojawianie  na ekranie definiuje się w parametrach systemu. Patrz Opis opcji: FUNKCJE – Parametry systemu.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn