Navigation:  Kasa-Bank >

Raporty Kasowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Kasa-Bank  Ň  Raporty Kasowe

IKONA                worek

 

 

 

Opcja Raportów Kasowych oraz opcja Wyciągów Bankowych działają na takich samych zasadach.

 

Na początek zakładamy wszystkie stanowiska kasowe jakie występują w naszej firmie. Oprócz nazwy podajemy także numer konta, na którym rozliczana jest dana kasa.

Jeśli chcemy poprawić treść istniejącej pozycji, ustawiamy na niej kursor i po prostu zaczynamy pisać.

 

 

 

RaportykasoweLista

 

Praca w module Raportów Kasowych przebiega zwykle w następującej kolejności.

1. Założenie raportu kasowego dla wybranego stanowiska.

2. Rejestrowanie operacji finansowych: przychodów lub wydatków.

3. Sprawdzenie poprawności salda ze stanem faktycznym. ("kasą w kasie").

4. Zamknięcie raportu.

5. Utworzenie pliku wymiany.

Zaakceptowanie pozycji klawiszem Enter lub 2xLKM, otworzy listę raportów bieżącej kasy.

 

RaportKasowyNowyraport

 

Informacje znajdujące się w polach FK Numer paczki oraz Nr dowodu, świadczą o tym, że zaimportowano dane z tego raportu. Wpisane tam dane to symbole oraz numery utworzonego w paczce dokumentu.

 

 

OTWIERANIE RAPORTU

 

Po wejściu do listy Raportów Kasowych po raz pierwszy tabela będzie pusta.

Pracę rozpoczynamy od kartoteka. Program zaproponuje:

Dzień otwarcia : bieżącą datę

Saldo początkowe : 0,-

Numer raportu : 1

Jeśli, któryś z parametrów jest inny, wtedy w oknie edycyjnym wyłączamy opcję KasaBankOtwarcie i wprowadzamy saldo jeśli kasa nie jest pusta lub inną datę czy numer raportu.

Kolejne raporty otwieramy już automatycznie (najpierw klikamy kartoteka), czyli znakiem fajka1. Program automatycznie przepisuje saldo zamknięcia z ostatniego raportu oraz nadaje kolejny numer. Użytkownik programu może zmienić datę.

 

BANERuwaga

Aby móc otworzyć kolejny raport, poprzedni musi być zamknięty.

 

 

Księgowanie wpływów i wydatków w raporcie

 

Po założeniu nagłówka raportu klikamy ikonę strzalkaZielonaPrawo lub naciskamy Enter, otwierając tym samym raport.

Możemy rozpocząć wprowadzanie wpłat PlusZielony (lub klawisz F2) oraz wypłat MinusCzerwony (lub F3). Podczas rejestrowania operacji podajemy następujące dane:

 

 

Pierwsza część okna to nagłówek dokumentu - info o kontrahencie oraz datach i parametrach budżetowych (jeśli program pracuje w wesji Budżet)

 

raportyKasoweDodaj

 

Kolejna pola dotyczą opisu dokumentu.

Podstawowy sposób rejestrowania wpłaty bądź wypłaty - to pominięcie pola typ i wprowadzenie treści, a następnie przejście do pozycji dokumentu, gdzie od razu podajemy kwoty lub kolejne treści i kwoty.

Drugi sposób to Księgowanie z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej typów gotowych Szablonów. Korzystanie z gotowych wzorców dla powtarzających się typów  wpłat lub wypłat znacznie usprawnia pracę.

W przedstawionym wyżej przykładzie wykorzystano wzorzec dla opłaty za przedszkole. W pozycji 3 - wyżywienie, zdefiniowana jest stawka dzienna za posiłki, w momencie przyjmowania wpłaty podajemy ilość dni, a program oblicza odpowiednią wartość.

 

wskazowki

Przy księgowaniu wspomagamy się kartoteką rozrachunkową (AltF4 lub F4). Jeśli księgujemy wpłaty wyświetlana jest Strona Wn, przy wypłatach otrzymamy Stronę Ma. Aby rozrachunek został przeprowadzony automatycznie wybieramy odpowiednią pozycję z listy i akceptujemy ją. Możemy wprowadzić mniejszą kwotę, jeśli faktycznie wpłata lub wypłata była inna. Wtedy, saldo pozycji zostanie pomniejszone tylko o podaną kwotę, a pozycja z różnicą w dalszym ciągu będzie pokazywana na liście.

Jednorazowo możemy zarejestrować do 5 pozycji dla bieżącego konta.

Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych, należy otworzyć nowe okno.

 

 W dolnej części okna dostępne są pozycje:

KasaBankWplata2

Salda - nierozliczone dla bieżącej pozycji.
Kartoteka - z wszystkimi zapisami rozrachunkowymi konta.
Auto Rekord - znak fajka1 oznaczy, że po zapisaniu pozycji na ekranie wyświetlone zostanie kolejne okno do wprowadzania wpłaty bądź wypłaty, bez konieczności klikania znaku PlusZielony lub MinusCzerwony (F2 lub F3).
Zapisz - zamknięcie okna oraz automatyczna zmiana danych w rozrachunkach.
Anuluj - skasowanie wprowadzonych informacji.

 

 

Pozycje wyświetlone w raporcie możemy  przeglądać ze szczegółami lub ogólnie.

RaportkasowyDokument

 

Ponadto w oknie:

kartkaLupa1                Podgląd Raportu

drukarka                Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

dymek1                Inna wpłata

dymek2                inna wypłata

drukarka1 lub F5        Wydruk Raportu Kasowego według projektu FastReport.

kartkaPlus lub F6        Wydruk bieżącego dokumentu.

kartkaOlowek                Zmiana danych bieżącego dokumentu.

kartkaRekaOlowek1                Edycja treści dokumentu

nozyczki                Anulowanie dokumentu

X lub F8        Kasowanie bieżącego dokumentu.

blyskawica1 lub F9        Odśwież dane uwzględniając aktualne ustawienia

 

 

Po zarejestrowaniu wszystkich pozycji dokumentu, zamykamy okno i powracamy do listy Raportów Kasowych. Tam przeprowadzamy Zamykanie Raportu.

 

ZAMYKANIE RAPORTU

Do zamknięcia raportu służy ikona klodka ZAMKNIJ. Podajemy datę zamknięcia raportu lub akceptujemy, bieżącą zaproponowaną przez komputer. Jeśli wyłączymy znak fajka1 w polu zamknięcie automatycznego, będziemy mogli również zmienić saldo końcowe.

 

BANERpamietaj

Przed zamknięciem raportu nie zapomnij sprawdzić salda kasy.

 

 

Po zarejestrowaniu wpłat oraz wypłat, a także sprawdzeniu i zamknięciu raportu, można przesłać dane do pliku wymiany DyskietkaNieb.

 


 

 BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn