Navigation:  Kasa-Bank >

Przelewy Bankowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Kasa-Bank  Ň  Przelewy Bankowe

 

IKONA                forsa

 

 

Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostaną pozycje, które odpowiadają ustawianym automatycznie zakresom. Oznacza to, że jeśli uruchomimy opcję po raz pierwszy (w ogóle lub w bieżącym dniu) okno będzie puste. Gdy jednak w danym dniu wystawimy jakieś dokumenty, odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.

 

PrzelewyBankowe

 

               

Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub ikony kartoteka,plusPN.

Na pięciu zakładkach znajdziemy różne typy przelewów.

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe
Zakładka 2 - Przelewy do US
Zakładka 3 - Przelewy do ZUS
Dokumenty zwrotne
Wpłaty na własne konto
Ikony w oknie

 

Uwagi dotyczace wszystkich rodzajów przelewów:

 

W pierwszym polu wybieramy rodzaj dokumentu: polecenie przelewu (A) lub wypłatę gotówkową(B) (zobacz na zdjęciu przelewu zwykłego). Jeśli wybierzemy polecenie przelewu, wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola, w których rejestrujemy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma być wykonany przelew.

Jeśli nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu ikony 3kropki lub naciśnięciu klawisza F12klawisz.

 

Lista rachunków bankowych pobierana jest z opcji Dane Firmy. Tam należy wprowadzić firmowe rachunki bankowe.

 

 

W polach możemy korzystać z  dostępnych podpowiedzi:

po kliknięciu ikony 3kropki lub naciśnięciu klawisza F12klawisz - program wyświetli odpowiedni słownik
po kliknięciu ikony AltF4a  lub naciśnięciu klawisza Alt +F4 - program wyświetli odpowiednią listę.

 

KPprzelewyBank2

 

       Planowany Termin - w polu podajemy termin płatności, aby program mógł codziennie podpowiadać, które przelewy należy w danym dniu przesłać. Nie wypełnienie pola spowoduje, że nie będziemy mieć nad terminami płatności kontroli. Oczywiście, jeśli wystawiamy przelew, by go zrealizować  natychmiast, pole to można ominąć, ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę.

 

 

 

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe

KPprzelewyBank1

 

 

Kolejne pola służą do definiowania "dla Kogo"," ile" i "za co" chcemy przekazać pieniądze. W polu kod możemy korzystać z podpowiedzi - klawisz F12klawisz lub ikona 3kropki.

 

KPprzelewyBank3

 

Jeśli poprawnie (czytaj rzetelnie) wypełniliśmy pola w słownikach kontrahentów, wówczas większość danych wypełni się automatycznie po zatwierdzeniu kodu. Jeśli tak się nie stanie należy dopisać odpowiednie dane.

 

 

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Zapisz.

 

arrowBluUpSmall

Zakładka 2 - Przelewy do Urzędu Skarbowego

Dokument Przelewu pieniędzy do Urzędu Skarbowego może być drukiem przelewu lub wpłaty gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.

 

PrzelewyBankowe1

 

Wydruk polecenia przelewu „podatkowego” zawiera w tle duży napis PODATKI.

KPprzelewUS2

 

arrowBluUpSmall

Zakładka 3 - Przelewy do ZUS

 

Podczas tworzenia druków w tej zakładce, podajemy kilka ważnych informacji dotyczących rozliczeń z ZUS-em.

 

KPprzelewZUS

 

 

KPprzelewZUS1

arrowBluUpSmall

Zakładka 4 - Dokumenty zwrotne

Wystawianie dokumentów ułatwiających naszym kontrahentom wpłatę na nasze konto.

 

 

arrowBluUpSmall

Zakładka 5 - Wpłaty na własne konto

PrzelewyBankowe2

 

Wypełnione przelewy drukujemy klikając drukarka1 lub naciskając F5, według ustawionego typu wydruku (zobacz okno wyżej). Jeśli chcemy wysłać na drukarkę więcej dokumentów, wtedy należy wszystkie interesujące nas pozycje zaznaczyć.

arrowBluUpSmall

Ikony do obsługi okna

PrzelewyBankoweIkony

kartoteka,plusPN lub klawisz Insert        - nowy przelew

kartotekaOlowek lub Enter                - edycja rekordu

drukarka1 lub F5                        - wydruk przelewu w wybranym formacie. Mamy do wyboru:

                         PrzelewyBankoweIkony1

DyskietkaNieb                                - zapisywanie bieżącego przelewu w formacie MultiCash

kalendzarzZegar lub F7                        - ustawianie zakresu dat.

 

BANERdobraRada

1. Z pewnością każdy operator wie, co należy wpisać w polach: Kwota oraz Treść. Warto jednak jeszcze raz przeczytać kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany. Ponad to warto przyjąć zasadę sporządzania przelewów w momencie powstania płatności. Jeśli wpiszemy datę upłynięcia terminu płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie przekroczenie jej.

 

2. Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy wpierw odszukać odpowiednią pozycję z listy. Najszybciej odnajdziemy dany rekord, wpisując odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy (ikona kartotekaOlowek lub klawisz Enter lub LKM) okno edycyjne danego przelewu. Pierwszy segment zawiera pole Wykonany. Należy zaznaczyć je kliknięciem myszka lub klawiszem space - fajka1.

 

 


BANERzobacz

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

 

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien