Navigation:  Obroty > Rejestrowanie dokumentów >

Plan Budżetu BO / Rejestrowanie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY Ň Rejestrowanie Dokumentów

IKONA                kartotekaRozdzka

SKRÓT                Ctrl + P

 

 

Opcja przeznaczona do wprowadzania BO Planu Budżetu.

 

UwagaSwiatala Jeśli chcemy księgować BO Planu Budżetu poprzez paczkę (zalecane), należy w opcji Funkcje - Parametry Systemu, zaznaczyć odpowiednie pole, które znajduje się na drugiej zakładce:

ParamSystBudzetBo

 

Zakładamy nagłówek dla nowego dokumentu, naciskamy Insert lub klikamy kartoteka.

 

RejestrowaniePaczkiNowa

 

 

 

W polu Typ wybieramy pozycję BO Plan Budżetu. Następnie nadajemy nazwę oraz opisujemy dokument.

Założony rekord pojawi się wśród innych paczek:

 

FKzmianaPlanu

 

Po założeniu nagłówka dokumentu naciskamy Enter lub F6 lub klikamy strzalkaZielonaPrawo, by przejść do listy dokumentów.

 

PlanBudzetuBo

 

 

 

Ikony dostępne w oknie:

kartoteka Nowy        - Insert        - Zakładanie nowego dokumentu.

kartotekaOlowek Zmiana        - Ctrl + Enter - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu.

X                - Delete        - Kasowanie bieżącego dokumentu.

data -        F7        - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

lupa                - F4                - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

drukarka1                -                - Zestawienie dokumentów.

fajki Funkcje        -                -

                          FKzmianaPlanu2

DyskietkaNieb Zapisz        -                - Księgowanie wszystkich dokumentów.


kartoteka Nowy        - Insert        - Zakładanie nowego dokumentu.

                         

Po założeniu nagłówka dokumentu, wystarczy nacisnąć Enter, by przejść do drugiej zakładki i  wprowadzać kolejne pozycje.

 

Podczas rejestrowania pozycji podajemy konto, nazwę oraz plan BO.

 

 

 


 

BANERzobacz

Rejestrowanie dokumentów

 

Księgowanie standardowe

Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów

Księgowanie poprzez Rejestr VAT

Zmiana Planu Budżetu / Rejestrowanie

Zmiana Planu Budżetu - Przeglądanie