Navigation:  Budżet >

Plan Budzetu - Wydatki

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Plan Budżetu - DOCHODY

IKONA                MinusCzerwony

SKRÓT         Ctrl + D

 

Sposób poruszania się po tej opcji, wygląd ekranów oraz metody pozyskiwania wydruków są analogiczne do tych opisanych w opcji Plan Budżetu – Dochody.