Navigation:  Pliki >

Otwórz wydruk w oknie podglądu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň PLIK  Ň Otwórz wydruk w oknie podglądu

IKONA                kartotekaZ

SKRÓT                Ctrl + O

 

Opcja służy do przeglądania wygenerowanych i zapisanych raportów. Zwykle zapisujemy raporty, które:

1.Posiadają taaaaką ilość stron, że nie chcemy ich posiadać w wersji drukowanej (setki stron papieru) a jedynie elektronicznej.
2.Raport chcemy zarchiwizować na płycie CD.
3.Chcemy wysłać jako załącznik w korespondencji mailowej.

 

rekaZlota

Pamiętaj :To jest przeglądarka wydruków, a nie projektów.

 

Po otwarciu okna wybieramy zapisany projekt korzystając z ikony kartotekaZ.

 

Ikony do obsługi okna

 

FRpodgladWyd

drukarka1

Drukuj

Wydruk otwartego raportu. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę, program posługując się standardowym oknem Windows®, pozwoli na ustawienie kilku parametrów.

kartotekaZ

Otwórz

Wybieranie odpowiedniego raportu z kolekcji wcześniej zapisanych raportów.

DyskietkaNieb

Zapisz

Zapisywanie raportu.

kartkaStrzalkaWdol

Export

Eksport pliku. Do wyboru mamy 3 formaty dla wysyłanego pliku. Są to:

PDF, RTF oraz Excel (skoroszyt (OLE).

Dodatkowo w programie SQL Calc & ReportBILANSsqlmamy:

Export

Przed przetworzeniem raportu w odpowiedni format, ustawiamy kilka parametrów lub zatwierdzamy ustawienia domyślne. Eksport do PDF uzyskamy także klikając bezpośrednio ikonę wstazkaCzerwona.

lornetka2

Szukaj

Wyszukiwanie tekstu. Podczas poszukiwań możemy korzystać z opcji wyszukiwania tekstu od początku raportu (domyślnie: szukanie od bieżącej strony), rozróżnianie wielkości liter (domyślnie: wyłączone).

FRpodgladWyd1

Pełny ekran

Widok strony na całym ekranie bez wyświetlania innych okien, pasków, ikon, itd... Powrót do poprzedniego sposobu wyświetlania uzyskamy klikając dwa razy myszką dowolne miejsce na ekranie.

WydrukOknoPodgladu

Konspekt raportu  - Podział ekranu na dwa nierówne bloki. W lewym znajduje się lista załączników, a w prawym raport.

Kafelki - Podział ekranu na dwa nierówne bloki. W lewym znajdują się miniatury wszystkich stron, a w prawym raport.

Marginesy - Ustawianie marginesów raportu.

Wybieramy rozmiar strony (szerokość i wysokość), orientację papieru (pionową lub poziomą), szerokość marginesów (lewego, prawego, górnego i dolnego) oraz decydujemy czy wybrane opcje mają być zastosowane do bieżącej strony czy też do całego raportu.

Edycja strony - Program przenosi stronę gotowego wydruku do okna programu Fast Report, w którym możemy dokonać kompletnej przebudowy bieżącej strony raportu. Następny wygenerowany raport nie będzie "pamiętał" wprowadzonych zmian.

 

koloRatunkowe   Aby na stałe wprowadzić poprawki w  projekcie raportu musimy wybrać opcję FR Projektuj, z tego miejsca w programie, z którego generujemy dany raport.

 

         FRwydruk

 

 

Pozostałe ikony służą do nawigacji stron raportu.

PasekNarzedziowy2