Navigation:  Pliki >

Otwieraj w trybie pełnoekranowym

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň PLIK  Ň Otwieraj w trybie pełnoekranowym

 

Opcja ma zastosowanie tylko dla okna Arkusza kalkulacyjnego.

 

Opcja funkcjonuje na zasadzie przełączania. Znak fajka2 oznacza, że jest aktywna. Działanie polega na otwieraniu okna na całej powierzchni ekranu. Dodatkowo, po zsunięciu okna w dół ekranu uruchamiana jest blokada, która nie pozwala na otwieranie innych opcji. Aby wyłączyć, ponownie klikamy opcję w Menu Głównym.