Navigation:  Wydruki >

Obroty i Salda na dzień

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Obroty i Salda na dzień

 

Wykaz kont, w podziale na nr oraz nazwę konta, a także obroty narastające +BO oraz Salda.

 

ObrotySaldaNaDzien

AltF4a

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

KartotekiKont

Pierwsze ustawienie nie występuje w tej opcji.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie.

narzedzia1                - Ustawienie filtra, pozwala na wyświetlenie obrotów tylko tych, kont których saldo jest większe od 0.

 


 BANERzobacz

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn