Navigation:  Wydruki >

Obroty i Salda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Obroty i Salda 

IKONA                kartkaLinieKolor

SKRÓT         Ctrl + S

 

 

ObrotySalda

 

Okno opcji Obrotów i Sald składa się z dwóch głównych bloków.

W górnym znajdują się obroty i salda dla bieżącego konta, (wskazywanego położeniem kursora w dolnym bloku) w rozbiciu na wartości na strony Wn i Ma oraz:

Bilans Otwarcia

Obroty bieżącego miesiąca,

Obroty narastająco bez BO

Obroty narastająco z BO oraz Salda

 

Dolny blok to lista kont syntetycznych, dla których w kolumnach obliczono odpowiednie wartości, w układzie jak wyżej.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

KartotekiKont

Pierwsze ustawienie - pozwala na filtrowanie kont pod względem ich typu konta - Bilansowe lub PozaBilansowe.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie.

ObrotySaldaMenu

Trzecie ustawienie dotyczy wygenerowania listy tylko dla syntetyk lub do roszerzenia jej o dane pierwszej, drugiej, bądź kolejnej analityki.

Program wyświetla tyle analityk ile jest zdefiniowanych w systemie i na których są zapisy księgowe.

Zobacz - Formaty Kont, Plan Kont.

lupa        lub F4                - Wyszukiwanie konta

kartkaLinieKolor1 lub Enter        - Obroty i Salda dla bieżącej pozycji

KartotekiKont1

 

lupaDziwna lub F7                - Ustawianie zakresu kont.

drukarka1 lub F5                - Wydruk Zestawienia Kartotek według projektu FastReport.

fajki   ObrotySalda1

Dodatkowe ustawienia.

Automatyczne odświeżanie danych, przydatne jest gdy pracujemy w sieci, ponieważ program na bieżąco generuje obliczenia.

Obliczanie persalda dla BO.

 

zarowka

Wygenerowana tabela jest interaktywna, oznacza to, że możemy kliknąć wybraną wartość (zobacz nr 1), by zobaczyć kartotekę z zapisami na podstawie których została obliczona. Ponadto, kartoteka taka, również jest interaktywna i pozwala na wyświetlenie pełnego dokumentu, dla każdej z pozycji. Aby móc go zobaczyć, należy kliknąć 2x na wybranej pozycji(zobacz nr 2).

 

ObrotySalda2

 

zarowka

    Aby bieżące dane były rzeczywiście stanem faktycznym firmy, wymagane jest bieżące księgowanie. Oznacza to, że jeśli piętrzy się nam na biurku dwutygodniowy zestaw niezarejestrowanych w programie dokumentów, nie możemy spodziewać się otrzymania realnych danych o firmie.

 


 BANERzobacz

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn