Navigation:  »No topics above this level«

System Sz@rk ERP
 

Return to chapter overviewNext page

 

 

SZARK jest to System Zintegrowanych Rozliczeń Księgowych.

Zawiera pakiety programowe obsługujące firmę na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania.

 

gm

 

Program Sz@rk GM to zintegrowane moduły wspomagające zarządzanie, rozliczanie i kontrolę nad produkcją oraz handlem. Program pracuje na wielu powiązanych ze sobą płaszczyznach, przygotowując kolejne etapy działania oraz  tworząc automatycznie wiele dokumentów.

Partner Handlowy ma możliwość zamówienia towaru poprzez Internet, nawet wtedy, gdy tego towaru faktycznie jeszcze nie ma. Zostanie sporządzone odpowiednie zlecenie produkcyjne, na brakujący w magazynie asortyment. W kluczowych momentach program wymaga weryfikacji oraz akceptacji pracowników odpowiednich działów firmy.

Moduł produkcyjny, pozwala na przechodzenie przez kolejne etapy wytwarzania towaru, od zlecenia, aż po export wyprodukowanego towaru do dowolnego magazynu.  Oprócz wspomnianej wyżej możliwości tworzenia zleceń do konkretnych zamówień, program automatycznie pomaga w budowaniu danych potrzebnych do rozliczania kolejnych etapów działalności firmy, generując przy okazji szereg analiz i dokumentów.

Tworząc dokumenty magazynowe lub sprzedaży, program wylicza stany pośrednie, blokując jednoczesne sprzedanie tego samego asortymentu, gdy kilku operatorów pracuje w sieci. Obrót towarem może przeprowadzać paragonem, fakturami VAT (także exportowymi lub wewnątrzwspólnotowymi) lub tylko rezerwując go. Poza wspomnianymi wyżej także korekty, zwroty paragonów, poprawa faktur oraz inwentaryzacja czy przeceny są powiązane z innymi modułami programu - takimi jak wielopoziomowe Analizy sprzedaży, Rozrachunki, Kasa-Bank.

Program kolekcjonuje dane z wszystkich modułów, by umożliwić użytkownikowi jak najszerszy dostęp do danych w sekcji CRM. Znajdziemy tu zasoby konrahenta, partnerów handlowych, zadania oraz zdarzenia.

schematSzarka

 

kp

 

Program Sz@rk KP to sparametryzowany systemem do kompleksowej obsługi kadr oraz płac firmy, współpracujący z Programem Płatnika, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczający zobowiązania podatkowe.

 Program umożliwia prowadzenie pełnych, automatycznie aktualizowanych kartotek personalnych, rozliczeniowych, czasu pracy, także dla wielu firm (w wersji dla biur rachunkowych).

Moduły: Ewidencjonowania i rozliczania Akordu oraz Obsługa Umów Zleceń, podobnie jak zwykłe naliczanie płac pracowniczych, mogą korzystać z możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii i konstruowanych na ich podstawie szeregu szablonów.

Oprócz zasobnych kartotek personalnych znajdziemy tu także Historie wykształcenia oraz zatrudnienia pracowników, Kartoteki zwolnień lekarskich, Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaje absencji oraz możliwość utworzenia Własnej bazy danych, składającej się z dowolnej ilości pól.

Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP) oraz personalne kalendarze z definiowalnymi świętami, niedzielami, dniami wolnymi dla całego zakładu lub dla każdego pracownika oddzielnie, mogą być wykorzystane we wspomnianych wyżej modułach, ale także w Ewidencjonowaniu i rozliczaniu akordu, oraz w Obsłudze Umów- zleceń.

Na podstawie zawartych w programie danych program tworzy rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego oraz wysyła dane do Programu Płatnika.

 

fk

Podstawową zaletą programu Sz@rk FK jest możliwość otrzymania natychmiastowej informacji o aktualnym stanie finansowym firmy. Zapamiętane przez program dane mogą być przedstawione w postaci wielu zestawień zarówno syntetycznych, analitycznych, jak też "mieszanych". Ponadto program zapewnia ciągłość wszystkich zaksięgowanych informacji z możliwością archiwizowania zamkniętego roku obliczeniowego i automatycznym bilansem otwarcia.

Program prowadzi kartoteki kont syntetycznych i analitycznych do piątego stopnia oraz biblioteki kont analitycznych, umożliwiające wykorzystanie ich do różnych kont syntetycznych (np. zleceń, rozliczeń z pracownikami (KZP, ZFM, Udziały, Nagrody, itd.)). Kompleksowo umożliwia rozliczenia Budżetu: Planu, Dochodów, Wydatków, Zmian Planu, Zadań Budżetowych oraz % realizacji planu, Wydatków Strukturalnych. Obsługuje również koszty, kontrolując między innymi dekretację kręgu kosztowego podczas rejestrowania. Generowany przez program Rozdzielnik Kosztów oraz automatyczne przeksięgowania, powodują, że prowadzenie kont zespołu "5" w układzie rodzajowym i w podziale na miejsce powstawania kosztów odbywa się w prosty i przyjemny sposób. (Można zrezygnować z rejestrowania "piątek")

To jednak nie wszystko. W programie wiele czynności wykonywanych jest automatycznie.  Na przykład już podczas rejestrowania dokumentów możemy korzystać ze zdefiniowanych dekretów, następnie z zamknięcia miesiąca oraz automatycznie prowadzonych dzienników. Jeśli firma posiada inne nasze systemy, może w prosty sposób pobierać z nich dane (dokumenty sprzedaży, rozliczenia płac). Także rozrachunki, mogą być przeprowadzane automatycznie.

W programie FK znajdziemy kilka drobnych udogodnień, które choć może nie tak istotne, ułatwiają jednak pracę, takich jak natychmiastowy dostęp do danych z lat ubiegłych, stosowanie kodów operacji finansowych (pozwalające na głębszą analizę zapisów poszczególnych kont), a także możliwość otwierania kont syntetycznych i analitycznych na przestrzeni całego roku.

Szybki dostęp do kartotek, dokumentów oraz możliwość księgowania kilku miesięcy i wielu rodzajów dokumentów jednocześnie, mają również istotny wpływ na jakość programu.

Moduł KASA + BANK zajmuje się w programie rozliczeniami finansowymi i posiada bezpośredni dostęp także z sytemu Sz@rk GM.

Sz@rk FK pozwala dodatkowo na prowadzenie korespondencji. Drukowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not korygujących możemy poprzedzić własnym zredagowaniem treści.