Navigation:  Obroty >

Noty księgowe / dowody wewnętrzne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Noty Księgowe /  Dowody Wewnętrzne

IKONA                notes


INSERT - kartoteka Ň Enter  Ň rozdzka (lub F3 )

Opcja ta służy do wystawiania not księgowych.

 

NotyKsiegowe

 

Aby rozpocząć klikamy kartoteka lub naciskamy klawisz Insert.

 

NotyKsiegowe1

Na początek wybieramy typ dowodu: edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny (naciskamy Alt+strzalkaDol1 lub klikamy AltF4) . Następnie zakładamy nagłówek dokumentu, w którym podajemy Symbol, numer, datę oraz opis dokumentu. Przy wprowadzaniu kolejnej noty o tym samym symbolu, program podpowiada kolejny numer.

Teraz możemy przystąpić do edycji dokumentu. W zależności od dokonanego w pierwszym polu wyboru, otrzymamy Edytor tekstu lub Arkusz Kalkulacyjny.

Edytor noty jest prostym narzędziem, które obsługujemy podobnie jak inne tego typu programy, na przykład: Microsoft Word.

NotyKsiegowe2

Po wprowadzeniu danych pamiętajmy o zapisie DyskietkaNieb lub klawisz F2.

drukarkaWydruk noty drukarka lub klawisz F5.

 

 

BANERzobacz

Podgląd wydruku

 

Arkusz kalkulacyjny jest uniwersalnym arkuszem kalkulacyjnym, w którym możemy dokonywać prostych obliczeń, wspomagających tworzenie not. Obsługa arkusza jest podobna do obsługi programu Excel® .

 

NotyKsiegowe3

Po wprowadzeniu danych pamiętajmy o zapisie DyskietkaNieb lub klawisz F2.

drukarkaWydruk noty drukarka lub klawisz F5.

powrotarrowBluUpSmall