Navigation:  Obroty >

Noty korygujące

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Noty Księgowe

SKRÓT                Ctrl + N


Opcja służy do generowania, przeglądania oraz drukowania Not korygujących.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę/fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące informacji dotyczącej sprzedawcy lub nabywcy, oznaczenia towaru lub usługi oraz dat, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach wartościowych lub ilościowych faktury,  może wystawić notę korygującą.

W sprawie błędów ilościowych lub wartościowych, nabywca może żądać od sprzedawcy wystawienia faktury korygującej. Oryginał i kopię noty korygującej nabywca przesyła wystawcy faktury VAT lub faktury korygującej, której nota dotyczy. Jeśli odbiorca zgadza się z treścią noty, potwierdza to swoim podpisem (podpisem osoby uprawnionej).

Rejestr not korygujących zawiera wszystkie wystawione noty.

Rejestrowanie danych dotyczących treści korygowanej i treści prawidłowej odbywa się według jednego z 2 projektów, ustawianych w menu okna:

Według danych adresowych - adres i NIP
Według pól opisowych - pole memo, gdzie możemy korygować pozostałe błędy, na przykład jednostkę miary, nazwę towaru, datę, itd..

W zależności, którą opcję ustawimy, uzyskamy inny wydruk noty drukarka lub F5. Możemy także seryjnie wydrukować wystawione noty. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pożądane rekordy. Klikamy poszczególne rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl. Jeśli chcemy podświetlić całą sekcję rekordów, zaznaczamy pierwszy interesującą nas pozycję, a następnie przy wciśniętym Shift zaznaczamy rekord ostatni.

 

 

BANERzobacz

Zmiana projektu noty

Ikony do obsługi Baz Danych