Navigation:  Funkcje >

Modyfikacja struktury danych dodatkowych konrahenta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Modyfikacja struktury danych dodatkowych kontrahenta

IKONA                 kartkaBeczka

 

 

Aby obsługa kartoteki dodatkowych danych kontrahenta była sprawna, a przy okazji, aby do niektórych opcji mieli dostęp tylko administratorzy systemu oraz operatorzy odpowiedzialni za jej programowanie, podzielono ją na dwie części:

 

1.

001strzalka Tworzenie, czyli programowanie ilości pól (kolumn) w bazie, (ustalanie ich nazw, rozmiarów oraz typów) - odbywa się w tej opcji.

 

 

BANERuwagaAdministrator programu musi pamiętać, aby dostęp do tej funkcji miały tylko odpowiedzialne oraz upoważnione osoby.

 

 

2.

001strzalka Dane do poszczególnych kartotek wprowadzamy w opcji - Słowniki - Kontrahenci - Dodatkowe Dane Kontrahenta kartkaNiebieskieLinie lub Shift + Enter.

 


 

Tworzenie bazy rozpoczynamy od wybrania miejsca w którym chcemy umieścić nowe pola. My do wyboru:

Dodatkowe dane opisowe kontrahenta lub

Dodatkową tabelę danych szczegółowych dla kontrahenta. Zobacz różnice.

 

ModyfikacjaBDU

 

Dodawanie kolejnych pozycji po kliknięciu strzalkaNiebieskaDwieLewo . Podajemy nazwę pola, a następnie wybieramy jego typ z zaproponowanych (zobacz przykład). Określamy długość pola. Pozycja Status informuje nas, czy w danym polu wprowadzono jakąś zmianę.

Zaleca się zapisywanie danych po każdej zmianie.

Ikona X to kasowanie pola, a strzalkaNiebieska odświeża dane.

 

rekaZlota

Program nie pozwala na przebudowę bazy, jeśli wcześniej ustalony był inny jej typ, a następnie wprowadzono wartości w słowniku kont analitycznych - dane dodatkowe (kontrahenci).