Navigation:  Obroty > Rejestrowanie dokumentów > Wprowadzanie Danych - Księgowanie dokumentów >

Ksiegowanie poprzez Rejestr Vat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA                kartotekaRozdzka

SKRÓT                Ctrl + P


INSERT - kartoteka Ň  kartkaFajki VAT (lub F6 )

 

Opcja Księgowanie dokumentów poprzez Rejestr VAT przeznaczona jest dla wszystkich dokumentów, których dekretacja opiera się na określonych schematach i które mają odzwierciedlenia także w rejestrach VAT.

BANERprzyklad

faktury sprzedaży
faktury zakupu towarów
faktury zakupu usług
faktury eksportowe

 

Po założeniu nagłówka dokumentu, naciskamy F6, albo klikamy ikonę kartkaFajki.

Na ekranie wyświetlone zostanie okno do wprowadzania danych VAT. Pola jakie znajdują się w nim są zależne od tego jaki rodzaj Ewidencji VAT wybraliśmy, podczas zakładania nagłówka dokumentu.

 

BANERprzyklad

rejVatPaczka

 

PaczkaRejestrVAT

 

Po wprowadzeniu danych wybieramy przycisk Dekretuj, aby program mógł zaksięgować wprowadzone informacje na odpowiednie konta.

rekaZlota

1.Aby móc wykonać tą operację, program musi mieć zdefiniowany odpowiedni szablon dekretów, dla danego typu SD.. Jego kod powinien być wprowadzony w polu - Kod dekretu.
2.Jeśli  w definicji dekretu, w polu konta Wn lub Ma występuje niezidentyfikowany kontrahent (np: 200-01-{KONTRAHENT} ), wtedy program uzupełnia go automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w pierwszych polach rejestru.

 

arrowBluUpSmall

BANERzobacz

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów

Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych

Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów

Księgowanie standardowe