Navigation:  Rozrachunki >

Korespondencja z kontrahentami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň ROZRACHUNKI  Ň  Korespondencja z kontrahentami

 

koloRatunkowe

Przed przystąpieniem do drukowania wezwań lub innych pism pamiętajmy, aby przeprowadzić rozrachunki w opcji OBROTY- Rozliczanie transakcji.

 

korespondencjaKontrah

Opcja ta przeznaczona jest do redagowania oraz drukowania korespondencji z kontrahentami. Okno składa się z trzech bloków:

         1. Listy kont rozrachunkowych oraz ich nazw (typ konta definiujemy w Planie Kont). (Lewy blok)

         2. Strony Wn - nierozliczone transakcje (salda) ze strony Wn danego konta.(Prawy blok - górna część.)

         3. Strony Ma - nierozliczone transakcje (salda) ze strony Ma danego konta. (Prawy blok - dolna część.)

W dolnej części lewego bloku znajduje się pasek narzędziowy, a w nim ikony:

         pasekNarz

Ostatnia ikona służy do filtrowania danych, dzięki któremu możemy ograniczyć zakres kont widocznych na ekranie.

 

Przesuwając się kursorem po poszczególnych pozycjach w pierwszym bloku, automatycznie w pozostałych blokach wyświetlane będą zapisy dla tego konta.

Bloki z prawej strony składają się z nierozliczonych dla danego konta zapisów.

 

W menu okna znajdują się ustawienia:

clip0002

 

drukarka1 lub F5        - Wydruk według projektu FastReport.

rekaZlota

Pamiętajmy, że nim wyślemy wezwanie do zapłaty, musimy wprowadzić wszystkie dokumenty mogące posiadać dekrety z kontami rozrachunkowymi (wyciągi bankowe, raporty kasowe, noty korygujące, stornujące, obciążające). Dopiero po zaksięgowaniu ich możemy przejść do opcji ręcznego rozliczania transakcji, aby ostatecznie upewnić się, że wydrukowane przez nas potwierdzenia lub wezwania, będą zawierały realne zapisy.

Nie zapomnijmy, że nim skończymy księgować i uzgadniać jeden miesiąc, zwykle mamy już 10 dzień następnego miesiąca. Przez ten czas mogły wpłynąć na nasze konto zaległe kwoty i wystawianie wezwania do zapłaty nie ma wówczas sensu.

Jeśli nie wprowadziliśmy dokumentów z następnego miesiąca przed wydrukowaniem monitów, musimy sprawdzić w raportach kasowych i wyciągach bankowych (tych jeszcze niezarejestrowanych leżących na biurku), czy żądane kwoty nie zostały uregulowane, aby nie stresować niepotrzebnie swoich kontrahentów nieaktualnymi wezwaniami.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn