Navigation:  Słowniki >

Kody operacji ksiegowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Kody operacji Księgowych

IKONA                fajki

 

rekaZlota Aby funkcja ta była aktywna należy zamarkować odpowiednie pole w opcji Parametry Systemu, czyli klawiszem space lub kliknięciem myszki zaznaczyć pole fajka1:

ParamSystKsiegKodyOp


Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno.

 

KodyOperacjiKsie

 

Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony kartoteka lub plusPN, na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

Słownik ten jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych.

 

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć kartotekaOlowek.

 

 

Kody operacyjne są wykorzystywane dla dokładniejszego (niż w polu treść) opisania zapisu księgowego oraz do tworzenia analiz sum kont (różnych) w rozbiciu na rodzaje operacji. Wzbogacamy naszą bazę o dodatkowe pole do analizy.

 

BANERprzyklad

×grupowanie kont kosztowych według specyficznego klucza

(np. na - brygady remontowo-budowlane (które wykonują prace w różnych miejscach powstawania kosztów))

×powtarzające się zapisy na kontach rozrachunkowych (faktury rozliczane kompensatami, sprzedaż według akwizytorów, dealerów, prowizje)

(Możemy uzyskać wydruk akwizytorów (kodów) w rozbiciu na konta rozrachunkowe. Tym sposobem łatwo można sprawdzić ile dany akwizytor powinien otrzymać prowizji od zapłaconych już faktur, podległych mu kontrahentów).

×dodatkowe opisy wydatków budżetowych

 

 

Po wprowadzeniu kodów operacji, podczas księgowania w opcji ObrotyRejestrowanie dokumentów, wybieramy odpowiedni kod.

 

RejestrowanieDokumNowy1

 

 

koloRatunkowe

1.Zamiast stosowania kodów można bardziej rozbić analityki, jednak nie zawsze jest to wygodne, ponieważ dla niektórych kont potrzebujemy tylko sumy do analizy, a nie wszystkich zapisów.
2.Dodatkową zaletą zastosowania kodów jest szybsze księgowanie.
3.Deklarowanie tej opcji ustawiamy w Funkcjach - Parametry Systemu.