Navigation:  Budżet >

Kody operacji budżetowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Kody Operacji Budżetowych

 

 

KodyOperBudzet

 

 

Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony kartoteka lub plusPN, na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

Słownik ten jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych.

 

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć kartotekaOlowek.

 

 

Kody operacji budżetowych  są wykorzystywane dla dokładniejszego (niż w polu treść) opisania zapisu budżetowego oraz do tworzenia analiz sum kont (różnych) w rozbiciu na rodzaje operacji. Wzbogacamy naszą bazę o dodatkowe pole do analizy.

 

Opcja to prosty słownik zawierający Listę Kodów Budżetowych.

Ikony w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk Słownika.

 

kartkaLupa

Wyświetlenie linii opisowej dla bieżącego rekordu.

Status

Ustawianie wyświetlania Listy Kodów Budżetowych. Filtr możemy ustawić wg planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

 

 BANERzobacz

Kody Operacji Księgowych

 

Pożyteczne informacje

Grupowanie Kolumn