Navigation:  Wydruki >

Kartoteki kont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Kartoteki kont

IKONA                kartotekaLupa

 

 

Kartoteki kont

 

Pierwsza kolumna, w górnym bloku O/P informuje nas o statusie dokumentu w bazie. Znak kartotekaRozdzka oznacza, że dokument jest jeszcze w paczce roboczej i można go tam modyfikować.

W polu pozycja automatycznie pojawi się wpis, po zamknięciu dziennika.

Saldo - Pozycji - jeśli rozrachunek jest rozliczony wtedy saldo = 0; gdy jest rozliczony jedynie częściowo przedstawiana jest wartość, jaka pozostała do rozliczenia; jeśli zapis wcale nie został rozliczony saldo stanowi taką samą wartość jak ta wpisana po Stronie Wn lub Ma.

Pole Kod Op zawiera kod operacji finansowej.

 

 W ostatniej linii okna, na pasku stanu, znajduje się informacja o wybranych zakresach. Po wejściu do opcji Kartoteki kont, zakresy obejmują cały rok i  oraz wszystkie konta. Możemy je zmienić klikając kalendzarzZegar lub klawisz F3.

 

 

wskazowki

 

Przy wpisywaniu kont należy pamiętać, że w pierwszym polu nie może być konto "mniejsze " od konta z drugiego pola. Dlatego nie możemy najpierw wpisać: np.: 410, a później 200; lub 200-01-2, a później 200-01-1. Zawsze podajemy w pierwszym polu niższe konto, w drugim wyższe.
W zależności od tego, jaka data zostanie podana możemy przeglądać (i drukować) zapisy na kartotekach z: jednego dnia, tygodnia, dekady, miesiąca, kwartału itd. Program automatycznie ustawia zakres od 1 stycznia aktualnego roku do dnia bieżącego.
Analogicznie do poprzedniej uwagi, nie można w pierwsze pole daty wprowadzić terminu późniejszego od daty z drugiego pola.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

KartotekiKont

Pierwsze ustawienie - pozwala na filtrowanie kont pod względem ich typu konta - Bilansowe lub PozaBilansowe.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie.

drukarka1 lub F6                - Wydruk Zestawienia Kartotek według projektu FastReport.

kartoteka1 lub F5                - Wydruk bieżącej kartoteki.

kartkaLinieKolor                        - Wydruk zapisów bieżącego dokumentu.

kartkaLinieKolor1 lub Enter        - Obroty i Salda

KartotekiKont1

 

lupa                        - Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.


 BANERzobacz

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn