Navigation:  Wydruki >

Kartoteka Konta wg wzorca

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Kartoteka Konta wg Wzorca

 

 

 

zarowka

Aby móc korzystać z tej opcji należy:

1.        W Parametrach systemu zaznaczyć znakiem fajka1 (klawisz SPACE lub LPM) chęć księgowania z kodami operacji księgowych. Ustawienie to znajduje się pod tematem - Konfiguracja.

2.        W Słowniku Kodów operacji księgowych  zarejestrować listę kodów z których będziemy korzystać.

3.        Podczas wprowadzania danych rejestrować także kod dla tych pozycji, które chcemy mieć później wyszczególniane.

 

 

Jeśli wypełniliśmy pomyślnie wszystkie wcześniejsze punkty, po uruchomieniu okna ustawiamy zakres dat oraz wskazujemy w menu okna, czy dane które chcemy przeglądać mają pochodzić ze zbiorów księgowych (zaksięgowanych) czy roboczych (także tych z paczek). Możemy także zawęzić lub rozszerzyć strukturę wyświetlanych kont od syntetyki do 1, 2 lub 3 analityki.

 

Okno podzielone jest na dwa bloki. W lewym znajdują się gotowe wzorce grupowania danych, w prawym gotowe dane.

 

KartotekiWgWzorca

 

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

kalendzarzZegar lub F7        - Zakres dat

drzewko1 lub F9        - Oblicz dane dla podanego konta. Po wpisaniu konta, na ekranie zostaną wyświetlone tylko jego dane.

blyskawica1 lub F12klawisz        - Pozwala na filtrowanie kont. Jeśli w polu nie wprowadzimy żadnego znaku na ekranie wyświetlone zostaną zapisy dla wszystkich kont.

         Aby prawidłowo budować filtr należy pamiętać, że:

podajemy wzorzec według kodu SQL

konto w bazie zapisane jest w systemie YYYYxxxxxxxXXXXXXXxxxxxxxXXXXXXXxxxxxxx (wybór znaków przypadkowy, dla graficznego zobrazowania struktury),  gdzie YYYY oznacza syntetykę a znaki xxxxxxx lub XXXXXXX kolejne analityki

w tworzeniu wzorca posługujemy się znakami:

  _ (podkreślnik) dla konkretnego znaku w bazie

% (procent) dla objoętnej ilości znaków przed lub po

 

BANERprzyklad

Chcemy uzyskać dane dla wszystkich kont które w pierwszej analityce mają numer 1, podajemy kolejno bez spacji 4znaki _ następnie 6 zer oraz cyfrę 1, na koniec znak %

____0000001%

KartotekiWgWzorca1

 

 

drukarka1 lub F5        - Wydruk według projektu FastReport.

 

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn