Navigation:  Pliki >

Kalkulator odsetkowy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň PLIK  Ň Kalkulator odsetkowy

 

Opcja ta służy do obliczania dowolnych odsetek, za dowolny okres, od dowolnych kwot (także tych niezaksięgowanych).

 

kalkuOdsetk

 

Menu Ikon bloku A służy do wypełnienia tabeli danymi zaksięgowanymi w programie. Wybieramy zakres dat, stronę Wn lub Ma, a następnie klikamy na klocekNiebieski Rozrachunki, by odnaleźć odpowiednią kartotekę rozrachunkową. Po wybraniu odpowiedniego rekordu, na ekranie zostaną wyświetlone rozrachunki nierozliczone tej kartoteki.

Możemy także sami wprowadzić (roboczo) podstawy do naliczania odsetek. Aby to zrobić należy, w bloku A nacisnąć klawisz Insert lub kliknąć znak plusPN. Podajemy datę rozrachunku, ilość dni po której ma nastąpić zapłata oraz wartość Wn lub Ma. Termin płatności obliczany jest automatycznie na podstawie wprowadzonych przed chwilą danych. Wprowadzenie stron Wn oraz Ma pozwala na obliczenie także tych odsetek, które nasza firma powinna zapłacić za przeterminowane płatności.

Po wprowadzeniu danych w bloku A, przechodzimy do bloku B, aby wybrać nr tabeli odsetkowej, według której mają zostać obliczone odsetki oraz datę. Klikamy Oblicz lub naciskamy klawisz F9.

Program obliczy odsetki na każdy dzień, który zawiera się w okresie pomiędzy najwcześniejszą datą (przy kilku pozycjach w bloku A) a datą wprowadzoną w bloku B.

W przedstawionym wyżej przykładzie możemy zauważyć według jakiej zasady program prowadzi obliczenia.

do dnia 03.02.2008- program wyliczył przeterminowaną wartość w wysokości 3.500,-. i od tej kwoty obliczał odsetki.

dnia 04.02.2008 - stwierdził wartość 6.500,- , ale w związku z tym, że pozycja ma  14-dniowy termin płatności dopuszczalne jest saldo 3000 wynikające z tej pozycji. Program w dalszym ciągu nalicza odsetki od kwoty 3.500,- (przeterminowanej).


 

BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Obsługa Okien