Navigation:  Funkcje > Dane Firmy >

Jednostki Firmy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Dane Firmy

IKONA - FacetKartka

 

 

 

W dolnej ramce okna Dane Firmy, znajduje się przycisk Jednostki Firmy:

 

KPdaneFirmyJednostki

 

 

Wprowadzanie danych rozpoczynamy od naciśnięcia Insert lub kliknięcia kartoteka lub plusPN (w dolnej linii okna).

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu. Operator decyduje, które pola należy wypełnić. Informacje zostały podzielone tematycznie:

 

Jednostki1

 

Okno ze słownikiem Jednostek Firmy jest standardowym oknem programu.

 

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli.

drukarka        Wydruk tabeli.

kartoteka        lub Insert - Nowa pozycja - zakładanie nowej pozycji.

kartotekaOlowek        lub Enter - Poprawa rekordu - korekta bieżącej pozycji.

drukarka1        lub F5        - Wydruk według projektu FR.

PasekNarzedziowy

 

 

 

BANERzobacz

Aby przypomnieć sobie jak obsługiwać tego typu okno należy przeczytać:

Obsługa okien

Ikony do obsługi baz danych

Pozostałe ikony