Navigation:  Słowniki >

Grupy kont analitycznych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Grupa Kont Analitycznych

IKONA                drzewoNiebieskie


 

Ostatni szczebel konta można zdefiniować poprzez grupę analityczną, którą wykorzystamy dla jednego lub kilku różnych kont syntetycznych. Stosowanie grup jest bardzo wygodne miedzy innymi w przypadku, gdy posiadamy kartoteki analityczne z nazwiskami pracowników dla rozwinięcia kilku różnych kont rozrachunkowych (np.: ZFM, KZP, rozliczanie zaliczek, delegacji).

Dzięki odrębnemu definiowaniu dużych grup analitycznych uzyskamy również bardziej przejrzysty wydruk planu kont, ponieważ pełny wykaz analityk nie znajduje się w głównym planie kont. Ponad to, każde konto zdefiniowane w danej grupie analitycznej, posiadające wiele dodatkowych pól, pozwala na zebranie większej ilości informacji (np.: telefony, dokładne adresy, notatnik....). Dodatkowo o wiele prostsza jest wymiana informacji (poprzez automatyczne tworzenie raportów) pomiędzy programami – finansowo-księgowym, a magazynowym.

Grupy analityczne należy zdefiniować poprzez litery od 'A' do 'Z' lub cyfry.

 

Podział kont na grupy analityczne jest bardzo istotny dla generowania różnorodnych zestawień, a także aby połączyć kontrahentów posiadających wspólne cechy.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Informacje podawane podczas rejestrowania nowej pozycji zawierają podstawowe informacje kod - znak literowy - oraz nazwę.

 

BANERprzyklad

GupyAnalityczne

Pozycję dopisujemy po naciśnięciu klawisza Insert lub plus.

 

 


BANERzobacz

Formaty Kont

Plan Kont

Konta Analityczne